a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Tildeling fra "SalMar kulturfond i Dyrøy"

Mange glade søkere har fått beskjed om at de får midler fra «SalMar kulturfond i Dyrøy».

Kommunen mottok 14 søknader med et samlet søknadsbeløp på kr 432.084,- samt noen søknader med uspesifisert beløp. Oppvekst- og omsorgsutvalget (OPOM) behandlet saken i møte 28. juni.

SalMar Kulturfond i Dyrøy tildeles i henhold til avtale mellom Dyrøy kommune og SalMar Nord AS. Fondet for 2019 er på kr. 150.000,- der det etter avtale foretas faste avsetninger til kunstprosjekt for og med barn og unge (25.000,-), bidrag til Arvid Hanssen-relaterte formål (25.000,-) og til Dyrøy kommunes kulturpris (2.500,-).

I tildelingen er det lagt vekt på kriteriene i samarbeidsavtalen mellom SalMar Nord A/S og Dyrøy kommune. Det tildeles mest til aktivitet som kommer mange barn og unge til gode, og som ikke er en enkeltstående aktivitet, men noe som gir varig glede for mange. Initiativer til ny aktivitet i kommunen støttes, samt tiltak/utstyr som gir mulighet for utvikling av kulturnæring.

Hvem får støtte?

14 søkere får støtte. Blant annet idrettstalent fra Dyrøy: Vegard R. Paulsen får støtte til EM-kvalifisering, utstyr og samlinger på eliteserienivå i volleyball (10.000).

Terje Espenes/Espenes Kultur får støtte til produktutvikling (9.000). Det arbeides med utvikling av Espenes Kulturlåve.

Anna Starr har søkt og fått støtte på vegne av to unge fiolinister som skal på sommerkurs, talentutvikling (12.000).

Brøstadbotn skytterlag har søkt og fått støtte til reparasjon ved skytebanen etter stormen Ylva og utstyrspakke (6.000).

UL Nordlys (3.000), UL Forsøket (3.000) og Folkeheimen i Bjørkebakken (6.500) har også fått støtte til oppgradering av ungdomshus.

NMK Dyrøy har fått støtte til to søknader, innkjøp av gocart og verktøypakke (17.000).

Dyrøy pelshotell som er et dyrehotell for katt og kanin (unge gründere) har fått støtte til videre drift (1.000).

Brøstadbotn barnegospel har fått støtte til å fortsette sin virksomhet (5.000).

Den Dyrøybaserte kunstneren Synnøve Nupen ved Galleri Nupen får støtte til å arrangere sommerkunstkurs for barn som går over flere dager (25.000).

Elvetun skole får midler til ferdigstilling av fotoprosjekt, som en del av utsmykningen av Elvetun skole (25.000).

Arne Ivar Hanssen har fått støtte til utgivelse av Tindefolket, bok 1 og 2 (25.000).

Saksdokumenter og møteprotokoll fra behandlingen i OpOm.