a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Nybygg og renovering ved Dyrøy omsorgssenter

Nå er det like før! Ombygging og nybygg ved Dyrøy omsorgssenter fase 1, startes opp i juni. Byggeperioden forventes å vare i ca 2 år.

Nye Dyrøy omsorgssenter
Nye Dyrøy omsorgssenter

I denne perioden har vi vært så heldige at vi får hjelp av Salangen kommune som lar oss leie en avdeling ved SABE (Sykehjemmet i Salangen). Her vil vi benytte oss av mellom 6 og 8 institusjonsplasser. Avdelingen bemannes dag og aften med personale fra Dyrøy, nattevakt-tjenesten kjøper vi fra Salangen kommune.

Allerede mandag 3. juni flytter seks pasienter over til Salangen, deretter vil vi gjøre interne flyttinger slik at «Sørstua» blir tom, dette gjelder også hybler og leiligheter. Det vil gjennomføres befaringer umiddelbart og rivearbeid påbegynnes så snart firma er antatt.

Det vil deretter bygges 7 frittstående omsorgsleiligheter rett sør for sykehjemmet, det vil også bygges opp en ny moderne sykehjemsavdeling med åtte pasientplasser.

Når disse byggene er klare, gjenstår en viss renovering og modifisering av avdeling «Nordstua» og «Rosestua». Her vil det lages personalrom/vaktrom, samtidig skal endestuene utvides for å gi bedre plass til pasientene. Først når denne siste renoveringen er ferdig, kan vi flytte hjem fra Salangen.

Internt har vi forberedt ansatte og pasientene med sine pårørende. Byggeperioden kommer til å bli krevende for alle sammen, men samtidig vet vi at dette må til for å dekke fremtidens behov. Vi gleder oss alle sammen til å se, og ikke minst ta i bruk de nye og renoverte lokalene.