a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Fredagsoppfordring fra Dyrøy Barnehage

Dyrøy barnehage er en kommunal barnehage med et dagtilbud til kommunens barn under skolealder. 

Vi har et flott uteområde og en beliggenhet som vi er veldig stolt over. De siste årene har vi også fått rustet opp lekeapparatene ute og det er blitt riktig så innbydende for oss som brukere på dagtid å tilbringe utetid her.

Det har vært flott å registrere at barn som tilhører kommunen, eller er tilreisende, benytter området til uteaktivitet og lek.

I det siste har vi på nytt igjen registrert at en del av brukerne av uteområdet etter stengetid antakelig tilhører en litt eldre aldersgruppe enn det som er tilfelle på dagtid. Det er selvfølgelig hyggelig at ungdom er i aktivitet og syns, som vi, at vårt uteområde er en flott arena til sosial sammenkomst og svermerier.

Det er nå jeg kommer til det vanskelige i dette; ved flere tilfeller har vi opplevd at det har vært ødeleggelser av utstyr som befinner seg på barnehagens område. Det gjelder blant annet en benk som er knekt, lekehyttene sitt inventar har fått hard medfart og vinduene er knust, barnas lekekjøkken ute er også skadet. Vårt lekeamfi har man funnet for godt å knekke bordplankene i og det må ha vært brukt endel makt for å klare dette.

I Dyrøy kommune deltar både barnehage og skole i et prosjekt som heter Inkluderende barnehage- og skolemiljø. I dette er det flere elementer men en av de omhandler å skape gode arenaer for læring, både i forhold til sosiale settinger blant barn, ungdom og voksne men også gjelder dette rammene rundt. Barnehagens og skolens uteområde er en slik arena og den må vi alle ta vare på. Jeg har ingen problem med å se at barnehagen ligger skjermet til og det ferdes få voksne forbi der som ikke skal noe der og dermed får en fritt spillerom til å være sosial og ha en hyggelig ettermiddag sammen. Men, og da kommer det, det blir også en arena for å finne på ting som en ikke kan akseptere. Dette gjelder som styrer i barnehagen, som ansvarlig for de barna som skal oppholde seg der på dagtid, og det gjelder som en innbygger som mener at hærverk ikke skal forekomme og at det faktisk også er straffbart.

Min oppfordring til alle som benytter seg av uteområdet, og ikke bare i barnehagen men også ellers; vær flinke til å ta vare på det unike som er i flotte områder for aktivitet og lek. Det koster penger å reparere og det burde være unødvendig å bruke penger på reparasjoner når det muligens dreier seg om å ødelegge for ødeleggelsens skyld.

I dag sender jeg en klar og tydelig oppfordring til alle foreldre om å snakke med barn og unge i heimen din om hvilken verdi barnehagen har for barna som tilbringer dagen sin her og oppfordre til å ivareta det unike vi har og å ta ansvar for å forhindre ødeleggelser. Alle som oppholder seg i området på ettermiddagstid må gjerne sveipe innom med jevne mellomrom for å kunne registrere hvem det er som mener at det er innafor å drive hærverk.

ALLE ungene i barnehagen er hvert fall klar å tydelig på dette:

DETTE ER FRYKTELIG DUMT GJORT MOT OSS!!!!

På denne måten håper jeg at vi sammen skal unngå liknende hendelser i framtiden.

På vegne av alle barn og ansatte i barnehagen

Nina Bolle, styrer
24.5.2019

 

Bilde 1.jpg

Bilde 2.jpg

Bilde 3.jpg

Bilde 4.jpg