a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Folkemøte om Kystplanarbeid for Dyrøy 27. mai

Det arrangeres folkemøte  i Nordavindshagen kl. 18:00 mandag 27. mai. Det blir kaffe og frukt.
Folkemøtet arrangeres i forbindelse med at kystsoneplanen er lagt på høring.

Revidering av kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har i møte 24.4.2019 vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og høring.

På folkemøtet vil vi gå gjennom de endringene som ligger i planforslaget for Dyrøy kommune. Det vil også bli tilrettelagt for å kunne gi merknader/uttaleser til planen. Frist for uttalelser til planforslaget er satt til 14. juni 2019

Merknader til planen merkes med «Høring Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293 og sendes til postmottak@lenvik.kommune eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Plandokumenter, kart og innspillskjema finnes på http://www.strr.no/prosjekter/kystplan/