a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Informasjon angående endringer i SFO-øktene for skoleåret 2019 - 2020

I forbindelse med kommunestyret 11.april 2019 ble det vedtatt nye plass-størrelser for skolefritidsordningen, i denne forbindelse ble også satsene justert. Vedtektene er enda ikke revidert, men vil bli revidert før utgangen av 2019.

De nye satsene for neste skoleår vil derfor være slik:

Plass-størrelse Pris pr. måned
Inntil 6 t. pr uke Kr. 920.-
Inntil 12 t. pr uke Kr. 1 350.-
Inntil 20 t. pr uke Kr. 1 900.-
Inntil 28 t. pr uke Kr. 2 700.-

For dere som allerede har søkt om SFO-plass til deres barn, vil disse nye satsene og priser gjelde!

Dere kan søke på nytt, om dere ønsker andre økter. Om vi ikke mottar noen tilbakemelding før fristens utløp, vil barnet ditt ha plass-størrelsen som du først søkte om.

For dere som enda ikke har søkt om plass, har dere nå muligheten!

Ny frist for søknad om plass i skolefritidsordningen: 10.mai 2019!

 

Ta kontakt med Stine Hanssen Øverli  tlf. 467 47 784  ved eventuelle spørsmål.