a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Send dokumenter sikkert inn til kommunen via eDialog

Bruk av e-post for innsending av dokumenter kan være usikkert, og mailen kan oppfattes som spam og ikke komme fram til kommunen.

Vi har nå lagt til rette for å sende dokumenter via en sikker kanal som heter eDialog.

NB! For å benytte tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.Her sender du inn dokumenter via eDialog til Dyrøy kommune


En kvittering med referansenummer blir tilsendt din e-post. Referansenummeret kan oppgis dersom du er i dialog med kommunen.

Dokumenter merket "unntatt offentlighet" kan også trygt sendes til kommunen via eDialog-tjenesten. Kanalen er kryptert og avsender autentisert. Filene som sendes inn lagres direkte i kommunens sak- /arkivsystem.

Vi hjelper deg å komme igang med tjenesten, brukerveiledning finner du her.
Ved øvrige spørsmål, ta kontakt.

Vi oppfordrer for øvrig innbyggere til å benytte seg av digital postkasse.  
I følge norge.no sender offentlige virksomheter ut 40 millioner brev i året. Det belaster miljøet tilsvarende daglig utslipp fra 250 000 biler og utsendelsene koster omlag 400 millioner kroner. Det tilsvarer blant annet 668 sykepleierårsverk. Her kan du se en kort videosnutt om digital post fra det offentlige.