a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Notat til boligpolitikken i Dyrøy

I forbindelse med kommunestyrets vedtak om utredning om boligsituasjonen i Dyrøy har utvalget lagt fram et notat. Folkemøtet om boligpolitikk onsdag 28. november vil bli innledet med utgangspunkt i dette notatet.

For mer informasjon om det åpne møtet om boligpolitikken i Dyrøy vises det til denne artikkelen.