a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Med fokus på helsefremmende arbeid

Som første kommunale fysioterapeut i Dyrøy kommune startet Ellen Mikalsen Hals i 50% stilling i høst. Stillingen kombinerer hun med halv stilling som folkehelsekoordinator.

Dermed har hun en variert jobb i folkehelsas navn.

Etter 3 års utdannelse som fysioterapeut i Tromsø tok hun praksisåret med et halvt år på Kurbadet i Tromsø og et halvt år i Lenvik kommune.

Innenfor fysioterapi er det i første rekke brukerne i barnehage, skole, helsestasjon og sykehjem som nyter godt av Ellens kvalifikasjoner. Her vil hun etter henvisning kunne foreta vurderinger, undersøkelser og behandling direkte mot disse brukerne, i tillegg til å gi veiledning til brukere, personal eller andre. Hun har også en viktig jobb med å se brukernes behov mot hjelpemidler, i samarbeid med kommunens hjelpemiddelkontakt. På helsestasjonen er hun fast med på alle 4-måneders kontroller, der det gjøres motorisk vurdering, og kan gis veiledning og råd ved behov.

I stillingen som folkehelsekoordinator jobber hun med helsefremmende tiltak i samarbeid med lag og foreninger, andre kommunale enheter og andre kommuner, og bidrar organisator i forhold til søknader rettet mot folkehelsetiltak. Søknadsprosessen er ofte uoversiktlig og her kan hun ved behov bistå med veiledning og rapportering. For eksempel har det i høst blitt gjennomført et badevaktkurs med støtte fra Troms fylkeskommune.

Dyrøy har i samarbeid med Sørreisa fått tilskudd fra fylkeskommunen for å opprette en såkalt Frisklivssentral, som også vil inngå i Ellens jobb. Frisklivssentralen skal tilby veiledning og oppfølging av personer med livsstilsykdommer. Det kan være kosthold, fysisk aktivitet eller arbeid med røykekutt. Et slikt tilbud vil kunne ta i mot pasienter og brukere etter henvendelse fra lege, sykehus og NAV.

Ellen treffes på telefon 771 89 224.

Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Ellen Mikalsen Hals

På bildet: Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Ellen Mikalsen Hals. Foto: Dyrøy kommune