a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Elvetun skole reiser til Beijing i Kina

Vennskapsskole

Vennskapsskole

Elvetun skole Dyrøy har fått seg vennskap / samarbeidsskole i Beijing Kina.
Vennskapsskole i Kina

En av skolens tidligere ansatte var deltaker på et kurs i regi av Inovasjon Norge i Kina tidligere i vinter. Under oppholdet der fikk hun kontakter men kinesiske skole myndigheter og tjenestemenn i den norske ambassaden. Hun ble invitert til Fengtai District school for å lære skolekoret en norsk sang. Dette ble så vellykket at hun fikk i oppdrag å skaffe en skole som kunne være vennskaps / samarbeidsskole med dem. Fengtai District school har 2600 elever.

Dette er en unik anledning for utveksling av erfaringer, språk og internasjonal forståelse. Fra høsten vil vi definere hvordan og hva vi skal jobbe med. Her er det uanede muligheter på alle trinn.

Heart- to- heart summer camp

Tilbake i Norge tikker følgende invitasjon inn til Elvetun skole :

Invitation

Honorable teachers and students.

As  ”Heart- to- heart” partner school, it is our honor to invite you to attend ”Heart- to- heart” summer camp which will be held on August 10th – 13th in Beijing, organized by Media and Communication Department of BOCOG ( Beijing Organizing Committee for the Games of XXIX Olympiad ) and Beijing Municipal Commission of Education in the hope of furthering the friendship between the students around the world. We are extremely glad to share this event with you.

Teenagers from different countries or region around the world will have å joyous gathering in the summer camp, visit venues for the 2008 Olympic Games, watch “2007 Good Luck Beijing Sporting Event”, visit the famous historic and cultural relics in Beijing, visit the Chinese families, experience the activities with the characteristics of Beijing traditional culture etc.

We will supply the expenses for 1teacher and 5 students during their stay in the summer camp in Beijing. Considering the convenience for dormitory arrangement, the number of the girls and boys should be dual respectively. Would you please be so kind to inform us of the teacher’s and students’ name and information as soon as possible so that we can send you the formal invitation letter to handle the visa.

Looking forward to meeting you in Beijing.


Beijing skal arrangere sommer OL i 2008. At ”Media and Communication Department of BOCOG” sender oss en slik invitasjon  er hyggelig. Vi skal ta godt vare på denne muligheten, og utnytte den til det den er verd. Dette må være en pangstart for et videre samarbeid med  Fengtai District school.

Tilbudet om å være med til Kina, går til alle elevene som er i ungdomsskolen neste skoleår. Elevene har fått presentert opplegget og øynene ble større og større etter hvert som presentasjonen skred fram. ”Kan dette skje i lille Dyrøy” var kommentaren fra en på 9. årstrinn. De elevene som mener å oppfylle de fire forutsetningene som skolen setter, og får tillatelse fra sine foreldre er med i den videre utvelgelsen.

Skolen setter en del forutsetninger for å være med :
1. God oppførsel
2. Kunne være aktiv deltaker i en diskusjon
3. Kunne føre en samtale på engelsk
4. Være interessert i sport og kultur.

Utvelgelsen av de som melder seg som interesserte, vil bli foretatt av elevenes kontaktlærere, rådgiver og rektor. Skolen vil brife deltakerne i hvordan en ter seg i det kinesiske samfunnet.


I etterkant av summer camp vil skolen legge inn noen ekstra dager slik ar våre deltakere får se og oppleve mer av Kina. Skolen må ta forbehold at vi klarer å skaffe sponsorer for reiseutgiftene, men det regner vi med å klare. Reiseutgiftene skal ikke dekkes over skolebudsjettet.