a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Sjumilssteget – for barn og unges beste

Sjumilssteget er Fylkesmannens program for å sikre at kommunene i Troms i sin daglige praksis arbeider i samsvar med FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Logo Sjumilssteget

Fylkesmannen har tatt mål av seg til å bryte en lang tradisjon på å dele barnas problemer mellom tjenestene. Dagens kommuner skal ta et bevisst steg over i en "ny" virkelighet, basert på å forene sine tjenester for å hjelpe barn med særlige behov - og for å samarbeide om å skape et bedre oppvekstmiljø for alle barna i kommunen.

Har du tanker eller ønsker for barn og unges beste i Dyrøy?

Lotte Ingvardsen er koordinator for Sjumilssteget i Dyrøy kommune. Ta gjerne kontakt med koordinator, tlf. Helsestasjonen 77 18 92 54. Som en del av dette sjumilsstegarbeidet har kommunen fått skjønnsmidler til prosjektet ”Samsn@kk Dyrøy” - der fokus vil være å styrke dialog mellom foreldre og med foreldre og hjelpeapparatet. Mer informasjon om prosjektet vil bli publisert utover våren.

Sjumilsstegets nettside

Sjumilssteget.no er et nettsted som presenterer sjumilsstegmodellen, og som bidrar til å spre kunnskap om FNs barnekonvensjon til ansatte i offentlig og privat sektor som jobber med barn og unge.

Følg Sjumilssteget på Facebook

Du kan nå følge Sjumilssteget på Facebook. Adressen er www.facebook.com/sjumilssteget