a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Skjønnsmidler tildelt Dyrøy kommune

Fylkesmannen i Troms har fra potten av prosjektskjønnsmidler tildelt Dyrøy kommune og prosjektet Samsn@kk Dyrøy kr. 200.000.

Hva er Samsn@kk Dyrøy?

"Samsn@kk Dyrøy” er en helhetlig modell der dialog mellom foreldre og med foreldre og hjelpeapparatet er sentralt. Gjennom en tilrettelagt dialog, ønsker Dyrøy kommune aktivt å drive forebyggende helsearbeid i forhold til mobbing, rus og psykiatri og frafall i videregående skole. Målet er å styrke foreldrerollen og heve og samordne kompetanse i hjelpeapparatet. Helsesøster Lotte Ingvardsen vil være prosjektleder.

Hvordan sees dette i en sammenheng for Dyrøy?

Barn og ungdom er framtida i Dyrøy. Derfor skal det være godt å vokse opp her. Foreldre er en stor og viktig ressurs. Prosjektet Samsn@kk ønsker å styrke foreldrerollen. Å ta godt vare på mennesker, om de er unge, midt i livet og er godt voksne, tror vi er bestemmende for at det er bra å bo i Dyrøy. Den viktigste ressursen i alt utviklingsarbeid er menneskene. Også denne satsinga i Dyrøy har som et viktig mål å bygge kompetanse; til foreldre og til ansatte som jobber med barn og unge.

Fylkesmannen i Troms