a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Folkehelsearbeid i Dyrøy

I Troms skal oppvekst- og levekårene for alle bedres gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt og regionalt.

I Dyrøy kommune er det ansatt folkehelsekoordinator, med kontor på kommunehuset.

Folkehelselogo

Hva er folkehelse?

I korte trekk skal dette dreie seg om forebyggende helsearbeid (habilitering) - og etter hvert gjenopprettende helsearbeid (rehabilitering).

Vi definerer folkehelse/habilitering slik:

 • Rus/tobakks relaterte sykdommer. 
 • Kostholds relaterte sykdommer; eks hjerte/kar sykdommer, overvekt, diabetes 2. 
 • Ulykker/skader, internkontroll arbeidsmiljø på arbeidsplassene. Fysisk tilrettelegging i lokal miljøet; eks. belysning, snørydding, strøing og trafikk sikkerhet/skilting. (Krav i ny plan- og bygningslov i samfunnsdelen/kommuneplan.) 
 • Bruk av aktiviteter innen kommunal, privat og frivillig sektor, som stimulerer til vedlikehold av sunn livsstil og god psykososial helse.

Vi definerer folkehelse/rehabilitering slik:

 • Opptrening etter sykdom/ulykke. 
 • Tilrettelegging tilbake til jobb etter sykdom/ulykke.
 • Bruk av aktiviteter innen kommunal, privat og frivillig sektor, som stimulerer til vedlikehold av sunn livsstil og god psykososial helse.

Handlingsplan for folkehelse er påbegynt. Den skal inn som en del av kommunedelplanen.

I tillegg til dette arbeidet skal påbegynte fysak tiltak følges opp og forbedres.

Disse tiltak er bl.a.:

 • Fysak Basseng/badstua,
 • Seniordans,
 • Fysak kassene/tilrettelegging i terreng (nytt digitalt turkart for Senja, Sørreisa og Dyrøy foreligger.)
 • Kommunalt treningsrom. Spinning klubbhuset.

”Dette er et viktig arbeid. Det settes fokus på forebygging til god helse og livskvalitet for nye generasjoners Dyrøyborgere, og alle som er kommet et stykke på vei...”

Finn folkehelseprofil: Folkehelseinstituttets nettside har søkbare folkehelseprofiler for landets fylker og kommuner.