a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Tjenester > NAV Dyrøy > Nyheter > Artikkel

Hvordan søker du om sosialhjelp?

Når du ønsker å søke om sosialhjelp, må du fylle ut et søknadsskjema. Du kan fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Du kan også møte opp på NAV-kontoret og få et vanlig skjema eller ringe og be om å få det tilsendt.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut skjemaet, vil du kunne få det på NAV-kontoret. Dersom du ønsker å snakke med en saksbehandler, må du gjøre en avtale om en time.