a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kompetanseutviklingsmidler

kunnskapsloftet_green[1]

Dyrøy kommune er tildelt kr. 97 000,- for inneværende år.

Kompetanseheving for skoleledere, lærere, faglige ledere og instruktører for opplæring i lærebedrifter, er en sentral del i gjennomføringen av Kunnskapsløftet. Det er bevilget 375 millioner kroner til kompetanseutvikling til kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere. Midlene skal nyttes til skoleutvikling, etter- og videreutdanning, samt andre tiltak knyttet til "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 - 2008".