a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kr 8000,- til ridning

hest

Kanskje er det en hest eller to i Dyrøy som smiler. I alle fall gjør lærer Geir Skoglund det i glede over kr. 8000,- i tilskudd. Søknaden fra Elvetun skole fikk positivt svar. Ridning for bevegelseshemmede elever i grunnskolealder vil være en realitet for neste skoleår.
Troms fylkeskommune (TFK) har utlyst en tilskuddsordningen for personer med behov for tilpasset fysisk aktivitet hvor både skoler, institusjoner, en offentlig instans, frivillige lag og foreninger eller andre interesseorganisasjoner kan søke. For 2005 vil bevegelseshemmede bli prioritert. I 2005 ble kr 100.000,- tildelt forskjellige mindre prosjekt.

Ei prosjektgruppe på tre personer, Geir Skoglund, Erling Holmen og Ragnvald Storvoll, sendte søknad for 3 uker siden.

I søknaden heter det bl.a.:

I Dyrøy har vi noen elever som trenger spesiell tilrettelegging og ikke er i stand til å delta på alle aktiviteter som de andre i klassen gjør. Gymnastikk, fysisk aktivitet og aktivtetsdager, kan noen ganger bli negative opplevelser der de ikke er i stand til å delta på egne premisser. En del aktiveteter må disse elevene være passive deltakere til. Som en konsekvens, vil dette også ramme trivsel og det sosial aspektet i skolehverdagen.

Tiltaket handler i stor grad om ivaretakelse av elever med spesielle behov for fysisk tilrettelegging. Vi tror trivsel og mestring er et vesentlig resultat for denne gruppa. Virkeligheten er nok slik at alle de vi tenker i prosjektet må leve med sine handicap hele sitt liv, men kan vi i større grad stimulere til gleden over å bruke kroppen ut fra sine forutsetninger, tror vi prosjektet både kan bevare, trene opp og til og med bedre visse funksjoner knyttet til ballanse og koordinering.