a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Innspill mottas med takk

elev

Elvetun skole skal søke på prosjektmidler; økt fysisk aktivitet
og gode rammer for måltider i skolen. Dette er viktig for den oppvoksende slekt. Har du lyst til å gi innspill? Vi takker for det:)
Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet inviterer skoler og skoleeiere til å søke om midler for å delta i satsingen for økt fysisk aktivitet og gode rammer for måltider i skolen, for skoleåret 2005-2006. Utdannings- og forskningsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget til sammen 6 millioner kroner for 2005 til en satsing der målet er økt fysisk aktivitet og gode rammer for måltider i skolen. Les mer .

Arbeidsgruppa på skolen består av May Elin Hals, Hugo Wangberg, Sverre Bergheim, Ragnvald Storvoll og Erling Holmen.
top 10
Mange har viktige bidrag og sterke meninger om hva skolen kan gjøre. Vi setter stor pris på om du gir oss et eller flere synspunkter, slik at vår satsing kan bli best mulig. Du kan bruke denne mailadressen: post@elevtun.net