a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Universitetet kommer til Dyrøyseminaret

universitetet

Hver høst arrangerer Universitetet i Tromsø, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, det såkalte Høstseminaret. I år gjør de ikke det, men sender sine studenter til Dyrøyseminaret.
Instituttleder Torill Nyseth forklarer at det er flere grunner til at de i år velger denne løsningen. En viktig årsak er at forskerne ønsker en sterk tilknytning til praksisfeltet. Samfunnsvitere kan på Dyrøyseminaret komme i kontakt med mange deltakere som de kanskje ellers ikke ville nå. - Alle studentene skal skrive en oppgave knyttet til seminaret. Dyrøyseminaret er en arena der viktige politistiske samfunnsspørsmål står i fokus. Her kan våre studenter bidra.

I prosjektledelsen er vi glade for at ansatte og studenter ved IPL kommer til Dyrøyseminaret. Vi skal gjøre vårt beste for at også de skal finne sin plass. Å ha mange studenter og forskere i vårt miljø vil utvilsomt bety mye for seminaret.