Skole og barnehage

De nasjonale tiltakene i barnehage og skole videreføres fram til 20.april for barnehage og 27.april for de yngste i skolen (1.-4.trinn). For de eldre elevene er det ikke kommet nærmere tidspunkt for opphevelse av tiltakene. Det betyr at alle som har tilbud er velkommen tilbake til Dyrøy barnehage 20.april, og elevene på småtrinnet er velkommen tilbake til Elvetun 27.april. 

Barnehagen vil være stengt i uke 16. (14.-17.april). Det er fortsatt unntak etter enkelte kriterier. I løpet av onsdag 8.april vil vi kontakte de som har hatt et tilbud for å avklare neste uke. Vi vil i løpet av neste uke gi nærmere informasjon knyttet til ordinær oppstart 20.april.

Tirsdag 14.april er det planleggingsdag for skole og SFO og elevfri i følge skoleruta. Denne planleggingsdagen går som normalt. Onsdag til fredag gjennomføres hjemmeundervisning slik som det har blitt gjennomført de siste ukene. For de som tilfredsstiller kriteriene til samfunnskritisk virksomhet for begge foresatte vil det gis et omsorgstilbud i perioden fra onsdag til fredag. Slike avklaringer blir gjort direkte med de det gjelder på tirsdag.

I stortingsproposisjon 73 fremkommer det at fra 14.april vil de som benytter tilbud i SFO eller barnehage betale for dette. Det er varslet nærmere føringer fra sentralt hold knyttet til hvordan dette skal gjennomføres. De som ikke har behov for et tilbud vil ikke betale for perioden dette gjelder.

Viktige telefonnummer i påsken

Oversikt over nød- og vakttelefoner finner du her.

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.
Telefon 412 87 811, hverdager mellom kl. 09:00-15:00.
Mer informasjon om NAV finner du her

Stor snøskredfare

Vi er varslet av NVE om at det er stor snøskredfare i området. Nærmere info fås her