Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronaoppdateringer::

Vi oppdaterer siden fortløpende med ny informasjon, alle saker samles under Koronainfo. 

Klikk her

Nyheter

NAV holder stengt i Dyrøy

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har stengt publikumsmottaket i Dyrøy. Det vil inntil videre fortsatt være åpent i Salangen, torsdager klokken 12-14. Eventuell stenging vurderes fortløpende.

Legekontoret avbestiller legetimer

Dyrøy og Sørreisa legekontor har følgende melding til innbyggerne: I henhold til gjeldende smittevern-råd avbestiller vi alle planlagte pasientkonsultasjoner de to neste ukene.

VIKTIG MELDING!

Kriseledelsen i Dyrøy kommune har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav c, besluttet å innføre følgende midlertidige tiltak for å begrense utbredelse av Covid-19:

VIKTIG MELDING!

Koronaviruset sprer seg raskt. Vi har per i dag ett kjent smittetilfelle i Dyrøy. Kriseledelsen ønsker å hindre at smitte sprer seg i Dyrøy kommune.

Brudd på karanteneregler

De nye og strenge kravene til 14 dager hjemmekarantene for personer som har vært i utlandet utenfor Norden er hjemlet i Smittevernloven. Vedtaket er fattet av Helsedirektoratet og brudd kan etter Smittevernloven § 8 straffes med bøter eller inntil to års fengsel.

Gudstjenester - Senja Prosti

I forbindelse med tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset vil også Den norske kirke redusere sin offentlige virksomhet kraftig.

Situasjonsrapport og ny understrekning

Pr. 13. mars er det bekreftet 1 person med påvist Koronasmitte i Dyrøy.

For å redusere omfanget av spørsmål til lege, helsetjenester og kriseledelse som tar tid bort fra viktig smittevernarbeid, minner vi om iverksatte tiltak lokalt og nasjonalt, og ber om at man legger til grunn en streng tolkning av de iverksatte tiltakene.

Korona: Oppdatert status Dyrøy kommune 13.3.20

Det er påvist ett tilfelle av Covid-19 smitte i Dyrøy kommune. Det er kommet nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet som skaper en stadig økende terskel for å bli testet. Det innebærer at vi må kunne forvente at vi har personer i Dyrøy kommune som er smittet, uten at dette blir påvist. Vi må derfor påregne en spredning av smitten uten at vi vet om dette.