Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Hjelp oss å hindre smittespredning av koronavirus!

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har stengt publikumsmottaket i Dyrøy. Det vil inntil videre fortsatt være åpent i Salangen, torsdager mellom kl. 1200-1400. Eventuell stenging vurderes fortløpende.

NAV holder stengt i Dyrøy

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har stengt publikumsmottaket i Dyrøy. Det vil inntil videre fortsatt være åpent i Salangen, torsdager klokken 12-14. Eventuell stenging vurderes fortløpende.

Legekontoret avbestiller legetimer

Dyrøy og Sørreisa legekontor har følgende melding til innbyggerne: I henhold til gjeldende smittevern-råd avbestiller vi alle planlagte pasientkonsultasjoner de to neste ukene.

VIKTIG MELDING!

Kriseledelsen i Dyrøy kommune har med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav c, besluttet å innføre følgende midlertidige tiltak for å begrense utbredelse av Covid-19:

VIKTIG MELDING!

Koronaviruset sprer seg raskt. Vi har per i dag ett kjent smittetilfelle i Dyrøy. Kriseledelsen ønsker å hindre at smitte sprer seg i Dyrøy kommune.

Brudd på karanteneregler

De nye og strenge kravene til 14 dager hjemmekarantene for personer som har vært i utlandet utenfor Norden er hjemlet i Smittevernloven. Vedtaket er fattet av Helsedirektoratet og brudd kan etter Smittevernloven § 8 straffes med bøter eller inntil to års fengsel.

Gudstjenester - Senja Prosti

I forbindelse med tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset vil også Den norske kirke redusere sin offentlige virksomhet kraftig.