Dugnad for alle

Dyrøy kommune henstiller til alle om å ta personlig ansvar for å forebygge smitte. Smittespredning vil skje fort, og vil spesielt ramme utsatte grupper (personer med grunnsykdommer og eldre). Om tjenesteyterne i tillegg rammes, kan situasjonen bli vanskelig å håndtere. Pr. nå har vi et smittetilfelle lokalt i kommunen, men mange i karantene. 

Jevnlig møtevirksomhet

Dyrøy kommunes kriseledelse/beredskapsgruppe gjennomfører jevnlige møter, også med sentrale myndigheter/fylkesmannen. Pr. nå gir kriseledelsen en statusoppdatering hver dag, og eventuell annen informasjon. Følg ellers oppdateringer på sidene i høyre menyboks; folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, helsenorge og regjeringen.  

Oppfordring

Kriseledelsen har pr 31 mars vurdert de lokale karantenetiltakene som har vært gjennomført i Dyrøy kommune siden 14.mars.

Det er nå en økende smitte i vårt eget fylke. Den store smittefaren begrenser seg ikke i dag på samme måte til kun Oslo/Viken-området, som det gjorde ved forrige vedtak 25.3.20.

Vår vurdering er nå at all reising inn og ut av kommunen innebærer en økt fare for spredning av smitte. Kriseledelsen vil derfor oppfordre alle til å begrense reising i så stor grad som mulig. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.

De beste tiltakene for å begrense smittespredning er fremdeles:

  • God hånd- og hostehygiene
  • Sosial distansering

Vi vurderer situasjonen fortløpende. Vedtak om eventuelle nye lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner fattes av kommunestyret.