Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Informasjon i forbindelse med koronautbruddet fra NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy:

Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst.

Publikumsmottaket i Dyrøy er stengt.
Publikumsmottaket i Salangen har åpent torsdager klokken 1200-1400.
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.

Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.

Dersom du har behov for å levere post til oss kan postkassen i mellomgangen benyttes. Døren er åpen hverdager mellom klokken 0900-1500. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video.

Vakttelefon hos NAV

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.
Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.

Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video.

Husk at du på nav.no kan:

  • Du kan søke om økonomisk sosialhjelp.
  • Søke om forskudd på dagpenger.
  • Sende spørsmål om sosiale tjenester.
  • Finne oppdatert informasjon.