Hvem? Telefonnummer
Brann 110
Politi nødnummer 112
Ambulanse / AMK 113
Legevakt (etter kontortid - Bardu) 116 117
Legekontor - øyeblikkelig hjelp 959 89 250
Krisesenteret i Midt-Troms 778 45 260
Akuttelefon barnevern 400 02 276
Nasjonal barnevernvakt 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
Vakttelefon teknisk 400 31 848
Vakttelefon skadet/påkjørt vilt 998 55 888
Politivakt 02 800
Veterinærvakt Salangen 922 18 999