Booke halltider

Booking av halltider gjøres i eget bookingsystem. Ønsker du å booke tid, gå til siden her. 
Det må opprettes en bruker første gang systemet benyttes.

Utstyr

Frivilligsentralen tilbyr leie av slålomutstyr. Ta kontakt ved behov. 

Søknad

Søknader sendes 

Dyrøy kommune
Enhet kultur og fritid
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn