I SFO tar vi utgangspunkt i småskolebarnas behov. Omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring danner kjernen i innholdet i SFO.

Vi håper på et godt samarbeid - til beste for barna, foresatte og ansatte.

SFO på Elvetun skole er delt inn i 3 økter:

1. økta: 07:00 - 08:45
2. økta: 12:50 - 14:35
3. økta: 14:35 - 16:30