Dyrøy vannverk

Dyrøy vannverk er et offentlig vannverk som gjennomgår omfattende renovering. Ny drikkevannskilde er Rundfjellvatnet. Vannet har en suveren kvalitet.

Det er investert mye de siste årene i nytt vanninntak, nye hovedledninger og trykkbasseng. Det pågår fortsatt utskiftning av hovedledninger, et arbeid som fortsatt vil pågå noen år.

Avløpsanlegg

De fleste boligfelt i Dyrøy kommune er tilknyttet et offentlig avløpsanlegg. Husstander som ikke kan tilknytte seg disse anleggene, må ha egen septiktank med filtrering til grunn. Det må søkes om utslippstillatelse til slike anlegg.