Det er en høy andel av elever i skolepliktig alder som velger å berike livet sitt med deltakelse i kulturskolens tilbud. Kulturskolen er åpen for alle store og små som bor i Dyrøy, - men barn og ungdom prioriteres.

Dyrøy Kulturskole har som målsetting:

  • Å gi barn og ungdom i Dyrøy en planmessig opplæring i musiske uttrykk, - slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet.
  • Å utvikle elevenes kunstneriske ferdigheter og erfaringer
  • Å styrke det lokale musikkliv

Ansatte 2019-2020

Anna Starr Dalgård - rektor, obo, blokkfløyte, piano og fiolin
Trygve Skipenes Østrem - elevarkiv, fløyte, gitar, sang og keyboard
Synnøve Nupen - visuell kunst
Steve Andrews - bandinstrumenter
Åshild Chruickshank -  musikkbarnehage, kulturhage

Tilbud

Piano/Keyboard Opptak av elever fra 6-års alder
Fløyte/Obo Opptak av elever fra 8-års alder
Blokkfløyte Opptak av elever fra 6-års alder
Fiolin Opptak av elever fra 6-års alder
Sang Stemmebruk og sangteknikk, fra 10-års alder
Gitar Akkord- og visespill, fra 10-års alder
Band-tilbud El-gitar, el-bass og slagverk. Samspill i band
Visuell kunst Tegning, maling, såpestøping, lysstøping, 3D, bruk av leire og trolldeig, søm og mote, redesign, snøskulptur, origami m.m. Fra 1-6.klasse
Musikkbarnehage Tilbud til alle 5-åringer i kommunen. Sang, rytme, lek, dans og spill
Kulturhage Tilbud til 1. og 2.klasse. Sang, rytme, lek, dans og spill
 

Når foregår undervisningen?

Undervisningen ved Dyrøy Kulturskole foregår på Elvetun skole. Hovedsakelig gis undervisningen i SFO-tida, event. før/etter skoletid for småtrinnet. Fra 5. klasse tilbys undervisning i rullering (6 ukers rulleringsplan) - noe undervisning må likevel gå på ettermiddagstid. Elevene har vanligvis én undervisningstime á ca 25 minutter i uka. Så langt som mulig skjer undervisningen i grupper på 2-3 elever i undervisningstime á 45 minutter. Kulturskolen har samme skolerute (ferie og fridager) som grunnskolen, undervisningen begynner en uke etter skolestart og skoleåret i kulturskolen har 38 undervisnings uker. Det arbeides kontinuerlig med å styrke tilbudet innenfor andre kulturuttrykk, slik at tilbudet kan fremstå som en helhetlig kulturskole.