Voksenopplæringen i Dyrøy gjennomfører opplæring i norsk og samfunnsfag.

Vi samarbeider for tiden med Sjøvegan videregående skole om grunnskoleopplæring. 

Mer informasjon på statlige nettsider finner du her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/