a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Tidspunkt for gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

Denne gudstjenesten er søn. 16. september klokka 17.00!

Avlyst julegudstjeneste

Pga. sykemelding og mannskapsmangel må familiegudstjenesten i Brøstad kirke utgå.
Felles familiegudstjeneste i Dyrøy kirke kl 14.00!!! 

Tilbakebetaling av festeavgift

Innføring av festeavgift og senere oppheving av vedtaket har konsekvenser for fellesrådet og kommunen, spesielt økonomisk.

Innføring av festeavgift i Dyrøy kommune

Dyrøy kommunestyre vedtok april 2014 at det skal innføres festeavgift ved kirkegårdene i Dyrøy kommune, etter modellen som brukes i Sørreisa kommune.

Ny ringemaskin til Brøstad kirke

Brøstad kirke får i løpet av høsten montert ny ringemaskin. Brøstadbotn sanitetsforening har støttet investeringen 100% og Dyrøy menighet er naturligvis takknemlig for hjelpa.