a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Dyrøy kulturskole

Kulturskolen i Dyrøy har eksistert siden 1981. I godt samarbeid med Elvetun skole og Brøstadbotn barnegospel er det ganske mange elever som i tidenes løp har lært seg å spille et instrument, danse eller stått på en scene.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Fossmoveien 1 (kartutsnitt)
Kulturskolerektor: Anna Starr Dalgård
Telefon/Adm.: 465 40367
e-post: anna.starr@dyroy.kommune.no
   

 

Gitarist

Dyrøy Kulturskole har som målsetting:

  • Å gi barn og ungdom i Dyrøy kommune en planmessig opplæring i musiske uttrykk- slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet
  • Å utvikle elevenes kunstneriske ferdigheter og erfaringer
  • Å styrke det lokale kulturliv

Alle som ønsker opplæring i musiske uttrykk kan søke om plass i kulturskolen! Elever i skolepliktig alder prioriteres.

Vårt tilbud

 

Piano/Keyboard Opptak av elever fra 6-års alder.
Fløyte/Obo Opptak av elever fra ca. 8-års alder. 

Blokkfløyte

Opptak av elever fra ca. 6-års alder.
Fiolin Opptak av elever fra 8-års alder.
Sang Stemmebruk.  Fra klassisk til pop. 
Fortrinnsvis for elever fra 10 års alder.

Gitar

Akkord- og visespill. Fra 10 års alder
Musikkbarnehage

Alle 5-åringer i kommunen får tilbudet. Det legges vekt på sang, rytme, lek, dans og spill.
Påmelding kan leveres via Dyrøy barnehage.

Kulturhage

Et kulturskoletilbud til 1. og 2. klassinger. En smak av kultur - sang/musikk, dans, drama og bilde.

Band-tilbud -
El-gitar/el-bass/slagverk

Målet er samspill i band. Nye elever får individuell opplæring på eget instrument.

Kul Mat
(fra 5. klasse)
Ønsker du gode opplevelser og kunnskap om lokal og internasjonal matkultur? Vi lager mat med lokale ressurser og råvarer.
Visuell kunst
(fra 1. - 6. klasse)
Såpestøping, lysstøping, 3D, bruk av leire og trolldeig, maling, tegning, søm og mote, redesign, snøskulpturer, origami m.m.

Undervisningen ved Dyrøy Kulturskole foregår på Elvetun skole. Hovedsaklig gis undervisningen i SFO-tida, event. før/etter skoletid for småtrinnet. Fra 5. klasse tilbys undervisning i rullering (6 ukers rulleringsplan) - noe undervisning må likevel gå på ettermiddagstid. Elevene har vanligvis én undervisningstime á ca 25 minutter i uka. Så langt som mulig skjer undervisningen i grupper på 2-3 elever i undervisningstime á 45 minutter. Kulturskolen har samme skolerute (ferie og fridager) som grunnskolen og undervisningen begynner en uke etter skolestart.
Det arbeides kontinuerlig med å styrke tilbudet innenfor andre kulturuttrykk, slik at tilbudet kan fremstå som en helhetlig kulturskole.

Hvem underviser?

 

Anna Starr Dalgård - anna.starr@dyroy.kommune.no  Kulturskolerektor, obo, blokkfløyte, fiolin og piano
Trygve Skipenes Østrem - trygve.ostrem@dyroy.kommune.no Fløyte, gitar, keyboard, og sang.
Steve Andrews -  Band, el-gitar, el-bass og slagverk
Synnøve Nupen - synnoeve73@hotmail.com Visuell kunst/Kulturhage
Åshild Chruickshank - ashildc@dyroy.kommune.no Musikkbarnehage
   

Hva koster det?   (pr. 1/1-2019)

 

Instrumentalopplæring


 
pr. 6 mnd


 
kr. 1 564,-
kr. 2 739,-
kr. 3 914,-
kr. 5 086,-
1 elev
2 søsken
3 søsken
4 søsken
Musikkbarnehage pr. 6 mnd kr. 395,-  
       
Instrumentleie - hjemleie pr. semester kr. 400,-  
Materiell - Kul Mat pr. semester kr. 400,-  
Materiell - Visuell kunst pr. semester kr. 200,-  

Instrumenter:

Dyrøy kulturskole kan være behjelpelig med leie eller kjøp av instrumenter. Ved leie påregnes en semesteravgift. Kulturskolen kan skaffe til veie brosjyrer og formidle gode tilbud. Ikke kjøp nytt instrument før du har snakket med læreren! Selgere har ofte helt andre interesser/prioriteringer enn vi som jobber i kulturskolen.

Påmeldingsskjema