Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Tømming av septiktanker 2017

Årets tømming av private septiktanker/slamavskillere starter tirsdag 2. mai (uke 18).

Offentlig ettersyn, reguleringsplan for gnr 43 bnr 35 Steinnesberget

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr 43 bnr 35 Steinnesberget ut til offentlig ettersyn.

Tilbaketrekking av reguleringsplan fra offentlig ettersyn

Det vises til kunngjøring av 7/10 2016 vedrørende offentlig ettersyn av foreslått reguleringsplan for gnr 43 bnr 35, Steinnesberget i Dyrøy kommune.
Reguleringsplanen trekkes med dette fra offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen
Dyrøy Kommune

Vannet stenges natt til fredag 11.11.16

Vannet til Dyrøya stenges 00:00, natt til fredag 11.11.16. Det er usikkert hvor lenge.

Spørsmål rettes til Even Berntsen under teknisk etat.

Tømming av septiktanker 2016

Årets tømming av private septiktanker/slamavskillere starter senest mandag 17. oktober men kan være i gang i slutten av denne uka (uke 41)