Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Høring og offentlig ettersyn – reguleringsendringer for Furstrand Holtebakken hyttefelt

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges med dette forslag til reguleringsendringer for Furstrand Holtebakken hyttefelt ut til høring og offentlig ettersyn.

Aksjon Strandrydding 2017

6 kommuner fra Midt-Troms; Dyrøy, Lenvik, Salangen, Sørreisa, Tranøy og Berg har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til strandrydding 2017. Like før ferien fikk vi melding om at prosjektet er innvilget støtte, og vi kjører derfor i gang Aksjon Strandrydding 2017!

Åpningstider på grovavfallsplassen

Grovavfallsplassen er åpen torsdager i oddetallsuker fra kl. 15:00 til 18:00

Tømming av septiktanker 2017

Årets tømming av private septiktanker/slamavskillere starter tirsdag 2. mai (uke 18).

Offentlig ettersyn, reguleringsplan for gnr 43 bnr 35 Steinnesberget

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for eiendommen gnr 43 bnr 35 Steinnesberget ut til offentlig ettersyn.