Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Vann stengt 18.01.18

Oppdatert 18.01.18 kl 14:30: Vannet vil være tilbake mellom kl.16:00-19:00, til de som ikke har fått det enda. Husstander bes om å tappe vann fra laveste punkt (kjeller o.l). 

Skade på vannledning

Teknisk er på saken. Skaden er lokalisert og et rør skal nå være skjøtet. Det skal trykktestes og luftes før det vil være fungerende igjen. Vi beklager problemene det medfører. 

Høring og offentlig ettersyn, reguleringsplan Finnlandsmoen Demas 2

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 varsles det med dette at forslag til reguleringsplan for Finnlandsmoen, Demas 2 i Dyrøy kommune legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Høring og offentlig ettersyn – reguleringsendringer for Furstrand Holtebakken hyttefelt

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges med dette forslag til reguleringsendringer for Furstrand Holtebakken hyttefelt ut til høring og offentlig ettersyn.

Aksjon Strandrydding 2017

6 kommuner fra Midt-Troms; Dyrøy, Lenvik, Salangen, Sørreisa, Tranøy og Berg har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til strandrydding 2017. Like før ferien fikk vi melding om at prosjektet er innvilget støtte, og vi kjører derfor i gang Aksjon Strandrydding 2017!