Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Statlig sikrede friluftslivsområder – trenger vi det? Hva, hvorfor, hvordan???

Kom på seminar så får du vite mer om ordningen, hvordan den brukes og hvilke fordeler det kan ha for deg og andre friluftslivsaktører.

Sørvika i Lenvik kommune, et statlig sikra friluftslivsområde.

 

Troms fylkeskommune i samarbeid med friluftsrådene og FNF arrangerer to parallelle dags-samlinger; i Tromsø 9. mai og i Harstad 10. mai.
Program Tromsø

Program Harstad
 

Hensikten med seminarene er å øke motivasjonen hos kommunene til å se på sikringsordningen som et tilleggsverktøy i den helhetlige kommuneplanleggingen.

 

Målgruppen for samlingene er politikere, fagpersoner i kommunene, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv. Den politiske forankringen av temaet bør være i fokus, for at viktigheten av dette arbeidet skal få tilstrekkelig oppmerksomhet i den helhetlige planleggingen. Det er et mål at administrasjonen i kommunene skal være i stand til å forankre temaet politisk etter disse samlingene.

 

Påmelding innen 27. april 2017 på e-post til toril.skoglund@tromsfylke.no ved å oppgi navn, organisasjon, e-post.

 

Vennlig hilsen

Toril Skoglund
Rådgiver friluftsliv
KUL Idrett og folkehelse
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 81 79

www.tromsfylke.no

 

cid:image003.png@01D29CD0.A62949A0