Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Står du i manntallet?

I år er det stortings- og sametingsvalg.

Valglogo.jpg

Manntallet er en oversikt over innbyggere som kan avgi stemme ved valget. Manntallet er tilgjengelig for publikum på Rådhuset fram til valgdagen som vil være 10 og 11. september i Dyrøy.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i den kommunen der du er manntallsført.

Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listen, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Eventuell klage sendes: Valgstyret i Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.