Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Postlister

Dyrøy kommunes postjournal offentliggjøres automatisk med en forsinkelse på 3 dager. Inngående (I), utgående (U) og notater uten oppfølging (x) listes opp. Dokumenter merket med stjerner er unntatt offentligheten. Følg lenke i journalpostdetaljer for å bestille innsyn i dokumenter som ikke er unntatt offentligheten.

Selvbetjeningsportal

Denne portalen er delt opp etter tema. Klikk i et tema for å finne mer informasjon, eller for å finne aktuelle skjema for utfylling.

Felles kart på web

Kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv og Lenvik lanserer i dag felles løsning for kart på Internett.

SeEiendom på matrikkelen

Statens kartverk har utformet en løsning som gir publikum tilgang til informasjon fra matrikkelen. Løsningen kalles "Se Eiendom", og inneholder informasjon fra matrikkelen som kan utleveres til enhver. *

Finn tjenester

Finn tjenster er et offentlig servicekontor på Internett. Les mer på norge.no.