Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Rotvelt av skog etter Ylva

Ber om at skogeiere som har registrert skog som har blåst ned om å kontakte kommunen slik at dette blir registrert. 

Det er viktig å merke seg at hogst av vindfall er farlig arbeid og må kun utføres av personell med opplæring i vindfallhogst.

Alf Rune Hoff
95 75 45 26