Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Ledig stilling som

Pedagogisk leder

Dyrøy kommune har ledig fast 100% stilling som pedagogisk leder i Dyrøy barnehage fra 01.08.17.

Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass.

Dyrøy barnehage har 43 barn fordelt på 3 avdelinger, med mulighet til utvidelse til 4 avdelinger ved behov. Dyrøy barnehage har fleksibelt opptak, hvor alle får plass når de ønsker det. Dyrøy er en språkkommune. Det gis foreldreveiledning. Nettverkssamarbeid med Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv.

Stillingen ønskes besatt av utdannet barnehagelærer, men søkere med annen 3-årig pedagogisk utdannelse kan også vurderes. Søkere må oppfylle de krav som settes til fast ansettelse i ped.leder stilling.

Dersom det ikke kommer kvalifiserte søkere på stillingen, vil fast ansatt arbeidstaker i Dyrøy barnehage kunne rykke opp og ansettes midlertidig. Utlysningen gjelder også evt. andre ped.leder stillinger som måtte bli ledig.

Enhetsleder og ped.ledere utgjør lederteamet i barnehagen som sammen med tillitsvalgte og verneombud skal utvikle et godt arbeidsmiljø. Kompetanseutviklingsmuligheter innenfor rammen av budsjett og ved intern opplæring/veiledning.

Personlige egenskaper:

  • evne til samarbeid, fleksibilitet
  • pålitelighet, selvstendighet
  • interesse og engasjement for fagfeltene, fagutvikling og prosjektarbeid.
  • empati, menneskekunnskap og omsorg.
  • kunne jobbe selvstendig og i team.
  • gode holdninger til arbeidslivet.
  • datakunnskaper.
  • personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter avtale. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Det kreves politiattest før tiltredelse i stillingen. Tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Erla Sverdrup på tlf. 90695106.

Søk elektronisk her.

Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester må leveres ved innkalling til intervju.

Søknadsfrist 31.03.17.

Rådmannen