Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017 - 2020

Budsjettet for 2017 og økonomiplanen for perioden 2017-2020 ble vedtatt på ansvars-nivå i kommunestyremøte den 15.12.16. Dette heftet er et sammendrag av pålagte rapportskjemaer som tilsendes fylkesmannen hvert år.

Årsbudsjett 2017 med kommentarer - Økonomiplan 2017 - 2020

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 utlagt til offentlig ettersyn her på nettsiden og på kommunehuset.

Nytt fra Skatteetaten:

Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold, og har i år en løsning for både Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap.

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2016 med kommentarer - Økonomiplan 2016 - 2019

Formannskapets innstilling til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 utlagt til offentlig ettersyn her på nettsiden og på kommunehuset.

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2015 med kommentarer - Økonomiplan 2015 - 2018

Formannskapets innstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 for Dyrøy kommune er i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45 utlagt til offentlig ettersyn her på nettsiden og på kommunehuset.