Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Midler til aktivitet/ tilrettelegginger i friluftsområder

Midt-Troms friluftsråd har i sitt budsjett for 2017 foreslått å avsette kr. 40 000 for 2017 til aktivitet/ tilrettelegginger i friluftsområder i Midt-Troms.

For2017 gjelder følgende kriterier:

  1. Behandlingen av søknaden skjer administrativt i friluftsrådet.

  2. Det kan gis inntil kr. 5 000 i tilskudd til hver kommune pr år.

  3. Det gis tilskudd til aktivitet/drift av områder som er åpen for allmennheten.

  4. Organisasjonene /institusjonene som har fått tilsagn sender inn dokumentasjon / bilder

  5. Bevilgede tilsagn blir lagt som referatsak i friluftsrådet.

 

Søknadene vil bli behandlet administrativt, og det kan påregnes kort saksbehandlingstid.

Her ligger skjema som skal benyttes.

Den enkelte kommune sender samlet søknadsoversikt til friluftsrådet i prioritert rekkefølge.

 

Med hilsen

Espen Prestbakmo

Daglig leder