Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Liv og røre i Dyrøy

Aktivitetsdag

Hold av lørdag 25.mars til aktivitetsdag.

Nye innspill til arealplanen for Dyrøy ønskes

Formannskapet vedtok 18.1.2017 en arealstrategi for Dyrøy og åpnet i tillegg opp for en ny runde med innspill til kommuneplanens arealdel.

Språkcafe i Nordavindshagen 17.03.17

Elevene på Voksenopplæringen i Dyrøy inviterer til Språkcafe i Nordavindshagen fra kl. 12:00-14:30.

Trenger vi bedre tilrettelegging for reisende og innbyggere i Dyrøy?

Det avholdes møte i Nordavindshagen mandag 6. mars med dette som tema. Det pågående arealplanarbeidet er en god anledning til å diskutere hvordan vi bedre kan tilrettelegge for både innbyggere og besøkende i Dyrøy.

Besøksvenner i Dyrøy

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.

Miljøprisen 2017

Fylkesmannen i Troms vil gjerne ha innspill til gode kandidater for miljøprisen 2017.