Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Ledig stilling som

Lærere og barne- og ungdomsarbeidere

Dyrøy kommune har ledig følgende faste stillinger og vikariat skoleåret 2017/18:

 • Lærere, pedagogstillinger ved Elvetun skole.
 • Voksenopplæringa: Lærere – norsk for minoritetsspråklige.

Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass.

Lærere, pedagogstillinger ved Elvetun skole.

 • Skolen er en fulldelt kombinert skole, og det er ledige stillinger både på barne- og ungdomstrinnet. Det er inntil 3 faste stillinger og i tillegg ledige vikariat, hovedsakelig med undervisning på barnetrinnet. Stillingene kan bli tillagt kontaktlæreransvar. Fagbehov: ønske om bred fagkrets. Skolen har også behov for lærer i musikk og spansk.
 • Søkere må ha evne til samarbeid og fleksibilitet.
 • Se egnethet generelt for alle stillingene.

Voksenopplæringa: Lærere – norsk for minoritetsspråklige.

 • 100% fast stilling. 80% undervisning norsk som andrespråk og 20% administrasjon, kontaktlærer.
 • Inntil 100% fast stilling med undervisning i norsk som andrespråk.

Kvalifikasjoner for stillingene i voksenopplæringa:

 • Søkere med utdanning innenfor norsk som andrespråk vil bli foretrukket. Søkere uten slik utdanningen kan ansettes midlertidig.
 • Ønskelig med kompetanse i pedagogisk bruk av IKT.
 • Praksis fra norsk for minoritetsspråklige vektlegges.

Egnethet:

 • Erfaring med og evne til tilrettelegging og differensiering av undervisning.
 • Et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kolleger.
 • Du må være ansvarsfull, selvstendig, inkluderende, engasjert og ha gode kommunikasjonsevner.
 • Ønske om å være med på å utvikle.

Den administrative delen av 100% stillingen vil få ansvar for timeregistrering i NIR (nasjonalt introduksjonsregister), tilrettelegging av VO-tilbudet, bestilling av bøker/materiell, vikaransvarlig m.v. Den administrative delen kan bli utvidet etter hvert som tilbudet utvikles. Undervisninga vil i hovedsak skje på dagtid, men noe kveldsundervisning kan forekomme. Det er ikke et stort fagmiljø, men stor mulighet til å påvirke.

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk for lærere. I vår vurdering legges det vekt på utdanning, praksis og egnethet.

Barne- og ungdomsarbeidere.

Det er ledige stillinger på Elvetun skole på inntil 120% og i tillegg ledig 50% stilling på skolefritidsordninga. Stillingene som er en kombinasjon av faste stillinger og vikariat. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være praktiske fag som assistent til enkeltelever og i klasser. Stillingen på SFO kan kombineres med stilling i skolen. Det må oppgis ønsket stillingsstørrelse i søknaden.

Ønsket kvalifikasjon er fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Relevant praksis vektlegges. Personlig egnethet vektlegges. Lønn etter kvalifikasjoner.

Egnethet generelt for alle stillingene:

 • Løsningsfokusert og positiv, med evne til å tenke helhetlig.
 • En god relasjonsbygger.
 • Strukturert, målrettet og selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner og et positivt menneskesyn.
 • Kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Gode holdninger til arbeidslivet.

Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk og kvalifikasjoner. Personlig egnethet vektlegges. Ved tiltredelse må politiattest framlegges. Evt. tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Dyrøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder skole/SFO (rektor) May Elin Hals på tlf. 46749631 eller fagleder/inspektør Venke Heide på tlf. 45868127.

Søk elektronisk her for lærere.

Søk elektronisk her for barne- og ungdomsarbeidere.

Det må opplyses i søknaden hvilke stillinger du søker på. Det foretas intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 31.03.2017.

Rådmann