Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Friluftsskolen Dyrøy 12-14. juli

For deg mellom 10 og 13 år

Regional friluftscamp 02-04. august

For deg mellom 13 og 18 år

Aktivitet for alle

Dyrøy kommune har fått tildelt midler til prosjektet «Aktivitet for alle» fra Helsedirektoratet.
Målet med prosjektet er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og skape deltakelse, aktivitet, sosialt fellesskap og møteplasser.

Søk midler fra SalMar kulturfond

Etableringen av SalMar kulturfond i Dyrøy kommune er ei økt satsing på kunst, kultur og talentutvikling i Dyrøy. Send din søknad innen 10. mai.

Søk på aktivitetsstøtte 2017

Alle lag og foreninger i Dyrøy kan nå søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune for året 2017.