Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

KONSERTER i Nordavindshagen

I april kan du få med deg flere konserter i Nordavindshagen!

Søk midler fra SalMar kulturfond

Etableringen av SalMar kulturfond i Dyrøy kommune er ei økt satsing på kunst, kultur og talentutvikling i Dyrøy. Send din søknad innen 10. mai.

Søk på aktivitetsstøtte 2016

Alle lag og foreninger i Dyrøy kan nå søke om aktivitetsstøtte fra Dyrøy kommune for året 2016. Legg spesielt merke til et nytt krav til søkerne, og én ny type aktivitet som kan få støtte

Send inn forslag til:

Kulturprisen 2015

Har du gode forslag til kandidater til kulturprisen i Dyrøy for året 2015? Er du imponert over naboen, stolt over treneren, eller vet om noen som gjør en god jobb som frivillig? Hjelp oss å løfte fram ildsjelene i lokalsamfunnet vårt.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, søknadsfrist 20. november

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet utlyser tilskuddsordning ca 149 mill (forutsatt Stortingets bevilgning) Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med søknadsfrist 20. november. Frivillige organisasjoner, private og kommuner kan søke ordningen, forutsatt at kommunen oppfyller forutsetningene gitt. Søknadsskjema sendes inn via Altinn.