Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 100% stilling

Er du opptatt av kvalitet, utvikling og vil være med å utvikle våre tjenester innen oppvekst?

Dyrøy kommune skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering «midt i leia» i Midt-Troms gir gode muligheter for samhandling i et større område. Kommunen har i dag ca. 1150 innbyggere og er en del av en stor region med 30 000 innbyggere i en times omkrets.

Det er gode oppvekstsvilkår i Dyrøy med en flott barnehage, skole med stor lærertetthet og unike uterom, vann i bassenget og en fantastisk idrettshall. I lokalsamfunnet vårt har vi mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. Vi satser på gode kultur- og fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa.

 

Vi er en liten kommune med store ambisjoner!

Er du opptatt av kvalitet, utvikling og vil være med å utvikle våre tjenester innen oppvekst? Da er arbeid i Dyrøy kommune et godt valg for deg! Vi fokuserer på levere god kvalitet på våre tjenester til våre 1138 innbyggere. Våre være begreper er FIN; Faglig dyktig – Imøtekommende og – Nyskapende!

Dyrøy kommune ønsker å bidra til at lokalsamfunnet og næringslivet kan utnytte muligheter og ressurser i kommunen og regionen på beste måte. Kommunen vil være et naturlig kontaktpunkt og tilrettelegger for utvikling både av nytt og eksisterende næringsliv, land og havbruk, samt satsning på reiseliv og kultur.

Vi har nylig fått status som omstillingskommune og dette innebærer nye spennende prosesser og nye arenaer for samarbeid. Kommunen har et kommunalt foretak som bistår kommunen; Nordavind Utvikling KF arbeider for et livskraftige lokalsamfunn med fokus på kompetanse- og næringsutvikling. Her arrangeres Dyrøyseminaret hvert annet år som er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling.

Kommunen har vært igjennom en drifts og organisasjonsgjennomgang og vi går i 2018 fra å være organisert med 2 nivå; rådmann og enhetsledere til å innføre 3 kommunalsjefer for områdene: oppvekst og kompetanse, helse og omsorg, samt samfunnsutvikling og infrastruktur.

Kommunalsjefen for oppvekst og kompetanse er en del av rådmannens strategiske ledergruppe.

Hovedansvarsområde

Kommunalsjefen har ansvar for personal, det faglig og det økonomisk innenfor sitt område. Vårt fokus i organisasjonen er å være en helsefremmede arbeidsplass med høyt nærvær.

Som kommunalsjef for oppvekst og kompetanse vil du ha ansvaret for den overordnede planleggingen og tjenesteytingen på følgende områder; barnehage - SFO - skole – voksenopplæringen – PP tjenesten (interkommunalt samarbeid) - helsestasjon/skolehelsetjenesten, integrering og NAV.

Vi søker en kommunalsjef som er god på og er opptatt av «grenseløs» samhandling, som er nytenkende og evner å se helhetlige løsninger. Du må kunne lede og videreutvikle et komplekst ansvarsområde innenfor sektorens rammer og som bidrar til god tjenesteutvikling.

Øvrige ansvarsområde for stillingen:

• Videreutvikle og samordne tjenestene.

• Bidra til god samhandling og samordning internt og eksternt.

• Bidra til å bygge vårt omdømme og skape gode relasjoner.

• Være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.

Kvalifikasjonskrav:

• Relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet, pedagogisk utdanning.

• Erfaring fra ett eller flere av fagområdene, gjerne fra skole og barnehage.

• Ledererfaring

• God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og framstillingsevne på norsk.

Ønskede egenskaper

• Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, herunder eve til samarbeid og ikke minst skape gode arbeidsmiljøer, motivere og veilede dine medarbeidere.

• God samfunnsforståelse, selvstendighet, faglig trygghet herunder kjennskap til aktuelt lovverk.

• Du skal være en tydelig, synlig og initiativrik leder.

• Du har et helhetsperspektiv og bidrar til tverrfaglig samhandling

• Du er strukturert, evner å jobbe systematisk, kan arbeide strategisk og er handlingsorientert.

• Ha stor arbeidskapasitet.

Vi kan tilby

En unik mulighet til å være med å utvikle kommune i en spennende region som satser!

Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Erla Sverdrup på tlf. 90 69 51 06.

Søk elektronisk her

Søk elektronisk via vår nettside www.dyroy.kommune.no

Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester må leveres ved innkalling til intervju.

Søknadsfrist 18.08.17.