Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Invitasjon til temamøte sjømat - regional næringsplan 19. september kl 18:00

Senja Næringshage har fått oppdraget med å lage felles regional næringsplan for Midt- Troms, i samarbeid med Byregionprogrammet og kommunene i regionen. Alle de 8 kommunestyrene i Midt-Troms har gjort positive vedtak om deltakelse i prosjektet. Regional næringsplan er et delprosjekt i Byregionprogrammet, der Lenvik kommune er prosjekteier.

Målet med en regional næringsplan for Midt-Troms er å ta ut potensialet for vekst i Midt- Troms gjennom:

• Å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar
• Å bygge et attraktivt og sterkt bo- og arbeidsmarked i mellom byene i nord og sør i fylket

I denne sammenheng inviterer vi til temamøte om sjømat:

Tid: Tirsdag 19. september kl 1800 – 2100 Sted: Senja vgs, Gibostad

Merk - påmeldingsfrist 16. september. Påmelding sendes: irene.nordahl@senjanh.no
 

Program:

 • Innledning om Byregionprogrammet og regional næringsplan for Midt-Troms v/Ragnvald Storvoll/Irene Lange Nordahl,prosjektledelse

 • Hvordan legge til rette for utvikling og vekst i sjømatnæringen i Midt-Troms? v/Geir- Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik og leder av regionrådet iMidt-Troms

 • Ringvirkninger fra sjømatnæringen i regionen v/Roy Robertsen,NOFIMA

 • Kompetanse og rekruttering til sjømatnæringen – korte presentasjoner av sentrale aktører:

  • Ungt Entreprenørskap v/FrodeJørgensen

  • Senja videregåendeskole

  • Opplæringskontoret for fiskerifag v/HugoReiertsen

  • Blått kompetansesenter v/Janita PettersenSimonsen

  • Studiesenteret Finnsnes v/VidarGunnberg

  • Universitetet i Tromsø, Fakultet for biovitenskap, fiskeri ogøkonomi

 • Gruppearbeid og innspill fra deltakerne

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Ragnvald Storvoll og Irene Lange Nordahl
Prosjektledelse Byregionprogrammet/Regional Næringsplan