Formannskapet behandlet saken i møte 26.3 og forskriften legges nå ut på høring. Høringsfrist er 22. april. Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@dyroy.kommune.no eller ved å bruke tilbakemeldingsknappen under. 

Forskriften åpnes som eget dokument (se under i feltet Vedlegg).