Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Dyrøysamfunnet > Fritid i Dyrøy

Aktivitetsdag

Hold av lørdag 25.mars til aktivitetsdag.

Besøksvenner i Dyrøy

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Fra og med 15. november 2016 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2017.

Søknadsfristen i 2017 er 1. mars. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2018.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017, søknadsfrist 2.desember 2016

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet utlyser nå tilskuddsordning på ca 178 mill (forutsatt Stortingets bevilgning) Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med søknadsfrist 2.desember 2016. Frivillige organisasjoner, private og kommuner kan søke ordningen forutsatt at kommunen oppfyller forutsetningene gitt. Søknadsskjema sendes inn via Altinn.

Lag/foreninger og enkeltpersoner - Søk på treningstider

Søknad for bruk av Dyrøyhallen sesongen 2016/2017

De som ønsker å benytte hallen for faste treningstider sesongen 2016 / 2017 må sende inn søknad til Hallstyret i Dyrøyhallen AL.