Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 gjennomføres mandag 11. september. I Dyrøy kan du også stemme søndag 10. september. Hvis du ikke har mulighet til å stemme disse to dagene kan du forhåndsstemme fra 10. august.

Valgstyret i Dyrøy vedtok 10.05.17 følgende:

1. Forhåndsstemmegivningen i Dyrøy skjer på kommunehuset i tiden f.o.m. torsdag 10. august tom. fredag 8. september i ordinær åpningstid (08-15).

2. Lørdag 2. september mellom kl. 10.00 – 14.00 tilrettelegges det for forhåndsstemming i Nordavindshagen.

3. Det gjennomføres forhåndsstemmegivning på Dyrøy omsorgssenter m/tilliggende boliger onsdag 6. september mellom kl. 10.00 – 12.00.

4. Ambulerende stemmemottak legges til tidsrommet tirsdag – fredag i siste uken før valgdagen, jfr. valglovens § 8-3, sjette ledd. ”Stemme hjemme?” kunngjøres i Troms Folkeblad og Nordlys 29. august med søknadsfrist 3. september.

Husk legitimasjon når du stemmer!

Valgloven krever at en velger skal legitimere seg. Gyldig legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Oppholder du deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Alle velgere får tilsendt valgkort. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg og stemmemottakere for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Hvem kan stemme?

Ved stortingsvalget er det bare norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Det holder at velger fyller 18 år i løpet av valgåret. Velger må være, eller ha vært, registrert som bosatt i Norge.