Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Selvbetjening > Artikkel

Felles kart på web

Kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv og Lenvik lanserer i dag felles løsning for kart på Internett.

Den nye kartløsningen gjør det mulig å presentere kart og registerdata til publikum. Et samarbeid på tvers av kommunegrensene i Midt-Troms har gitt Dyrøy kommune muligheten til en slik kartløsning.

Stil til portal: http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_midttroms

Kommunenes innbyggere vil enkelt finne informasjon om grunneiendom og eiendomsinformasjon. I tillegg kan du søke på og få informasjon om kommunale tilbud og tjenester som for eksempel skoler, barnehager, helse, kirker, friområder og idrettsanlegg (POI).

Etter at du har kommet inn på oversiktskartet så er det bare å zoome inn den kommunen du skal se nærmere på. Da vil kartet automatisk havne i riktig kommune. Bruk menyen i venstremarg til søk og å slå på/av registre.

Dette åpner helt nye muligheter for innbyggerne. I kartløsningen kan du enkelt få svar på mange spørsmål. Skal du sende inn byggesøknad vil du finne naboene dine, størrelse på bygg, mønehøyde etc.

Kart på web er utviklet av Norkart Geoservice as og er integrert med Matrikkelen, det nye eiendomsregisteret i Norge og som igjen vedlikeholdes av kommunene. Alle registrene for Dyrøy er ikke ferdig, så her vil det bli endringer og nye geodata vil bli lagt inn.

Kart på web blir et IKT-verktøy som vil øke kommunenes servicenivå overfor innbyggerne.

Vi håper du finner nytte i kartløsningen og ønsker deg lykke til!

Inge Bones,
Avd.ing.
Teknisk sektor

Kartportal for Midt-Troms

På bildet: Ny kartportal lansert for Midt-Troms (klikk på bildet for å åpne portal).