Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste trenger tilsynsførere

Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste trenger tilsynsførere til barn i fosterhjem og tilsynsførere under samvær. Alle barn som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsfører. Det er bestemt av barnevernloven.

Tilsynsførerens viktigste oppgave er å:

• Føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet
• Føre kontroll med forutsetningene som blir lagt til grunn for plasseringen, blir fulgt opp
• Sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til barneverntjenesten
• Utarbeide rapport etter hvert tilsyn

Som tilsynsfører under samvær mellom barn og foreldre er observasjon under samvær hovedoppgaven til tilsynsfører.

Oppgaver til tilsynsfører under samvær er:
• Observasjon
• Støtter og betrygger barnet under samvær ved behov
• Utarbeide rapport etter hvert tilsyn under samvær

Hvis du ønsker å bli tilsynsfører eller kjenner noen som kan bli tilsynsfører, ta kontakt med Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste.

 

Med vennlig hilsen
Arijana L. Hadri
Barnevernleder Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste
Storveien 20, 9310 Sørreisa
Tlf. 46546798