Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Budsjett og økonomi

Oversikten bringer de til enhver tid gjeldene budsjett og økonomiplaner i Dyrøy kommune.

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.2012, sak 38/12, kommunens finansreglement.

Kommunestyret vedtok i møte 04.04.2011, sak 10/11, kommunens økonomireglement.