Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Ledig stilling som

Barnehagelærer i Dyrøy barnehage

Dyrøy kommune har ledig 100% stilling som barnehagelærer i barnehagen

Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass.

Dyrøy kommune har ledig 100% stilling som barnehagelærer i tidsrommet 01.01.2018-19.08.2018, med mulighet for forlengelse. På grunn av økt barnetall har vi behov for en barnehagelærer på en av våre avdelinger med utvidet antall barn.

Barnehagen i Dyrøy skal være et sted barna møter trygghet, utfordringer, venner, humor og lek. Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og heim får muligheten til å utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker.

Stillingene ønskes besatt av utdannet barnehagelærer. Relevant videreutdanning og praksis vektlegges. Dersom det ikke kommer kvalifiserte søkere på stillingene, vil fast ansatt arbeidstaker i Dyrøy barnehage kunne rykke opp og ansettes midlertidig. Det vil da kunne bli ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider.

Du skal i samarbeid med pedagogisk leder på avdelingen videreutvikle det pedagogiske arbeidet og bidra til å skape en gode læringsarena for barn. Dyrøy barnehage er en del av språkkommunesatsningen og det vil derfor være fokus på språk og kommunikasjon men som en del av et helhetlig pedagogisk arbeid.

Dyrøy barnehage ser etter:

• Deg som er en god samarbeidspartner

• Deg som er en beslutningsdyktig medarbeider

• Deg som er løsningsfokusert og positiv, men med evne til å tenke helhetlig

• Deg som er en god relasjonsbygger

• Deg som er strukturert, målrettet og kan jobbe både selvstendig, og i team

• Deg med gode organisatoriske evner

• Deg med et positivt menneskesyn

• Deg med kjennskap til digitale medier

Vi forventer at du har gode holdninger til arbeidslivet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter avtale. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Det kreves politiattest før tiltredelse i stillingen. Tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder barnehage på tlf.

Søk elektronisk her

Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester må leveres ved innkalling til intervju.

Søknadsfrist 25.10.2017.