Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Barnehage

Dyrøy barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger, som ligger sentralt på Finnlandsmoan.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Dyrøytunet 1
Besøksadresse: Elveveien 21 (kartutsnitt)
Styrer: Marit Kastnes (konstituert)
Telefon: 77 18 93 00
Mobil avd. Smitt 47 97 45 31
Mobil avd. Smule 47 97 45 32
Mobil avd. Smørøyet 47 97 45 33
Mobil avd. Slottet 47 48 78 02
E-post: barnehagen@dyroy.kommune.no
Nettside: http://dyroybarnehage.net
Barnehagebarn01.jpg Barnehagebarn02.jpg

Barnehagen ble opprinnelig åpnet i 1986 i en tomannsbolig. I 2004 ble barnehagen gjenåpnet etter en utbygging og en renovering av de gamle arealene.  I 2011 ble avdelingen Slottet åpnet. Det var opprinnelig en bolig som ble påbygd, pusset opp og tilpasset barnehagens behov. Barnehagen fremstår nå som ny, med gode fasiliteter, og med et flott uteområde.

Barnehagen i Dyrøy skal være et sted der barna møter trygghet, utfordringer, venner, humor og lek.  Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og heim får muligheten til å utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker.

Dyrøy har full barnehagedekning. Hovedopptaket er 1. mars. Barn som ikke har krav på barnehageplass vil kunne stå på venteliste og bli tatt inn ved ledig kapasitet. Søknadsskjema fylles ut elektronisk.

Se nyheter fra barnehagen.

Åpningstider

Åpningstider: 07:00 - 16:30.

Dyrøy barnehage er en helårsåpen barnehage.
Barnehagen er stengt på julaften og nyttårsaften og stenger klokka 12:00 på onsdag i påskeuken. Ellers er barnehagen åpen etter behov mellom jul og nyttår og i påskeuken.

Avdelingene i barnehagen

Slottet:
3-6 årsavdeling med 18 plasser. Her jobber det en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter.

Smitt:
3-6 årsavdeling med 12 plasser. Her jobber det en pedagogisk leder og 1 fagarbeider/assistent.

Smule:
0-3 årsavdeling med 18 plasser, dvs 9 barn da barn under 3 år teller 2 plasser. Her jobber det en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter.

Smørøyet:
0-3 årsavdeling med 18 plasser, dvs 9 barn da barn under 3 år teller 2 plasser. Her jobber det en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter.

Plasstyper/priser

 I Dyrøy barnehage tilbyr vi plasser ut fra hele dager:

  • 2 dager (40%)
  • 2/3 dager (50%)
  • 3 dager (60%)
  • 4 dager (80%)
  • 5 dager (100%)

Betalingssatser.

Det betales for 11 måneder i ett barnehageår. Søskenmoderasjon ytes med 30% fra barn nr. 2, denne gjelder også hvis man har barn i SFO. For barn nr. 3 ytes det 50% søskenmoderasjon.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med styrer Marit Kastnes på tlf 77 18 93 00.